Tags

, , ,

Datum: woensdag 28-10-2020 Tijdstip: 10.00 – 12:00 uur. Meld u hier aan!

Pijn in uw rug door te zwaar te tillen? Of juist pijn aan uw nek door te vaak dezelfde beweging te maken? Ieder jaar tellen we 113.000 werknemers met een beroepsziekte die veroorzaakt wordt door een te hoge lichamelijke belasting tijdens het werk. In Nederland hebben daardoor naar schatting in totaal 460.000 mensen een beroepsziekte aan het bewegingsapparaat. Voor een groot deel betreft het aandoeningen aan arm, nek, schouder en rug.

Naast het persoonlijk leed zijn de maatschappelijke kosten groot. Het verzuim door klachten aan het bewegingsapparaat leidt jaarlijks tot 7 miljoen verzuimdagen. De kosten van dit werkgerelateerde verzuim bedragen per jaar ongeveer 1,5 miljard euro. Preventie van klachten door lichamelijke belasting is dus van groot belang. Het levert niet alleen behoud van goede gezondheid en betere inzetbaarheid van werknemers op, het beperkt ook de verzuimkosten en arbeidsongeschiktheid.

Om hier aandacht voor te vragen starten het Programma Preventie Beroepsziekten van het ministerie van SZW en Focal Point Nederland (FOP) vanaf oktober 2020 – samen met sectoren waar veel fysiek werk voorkomt – een campagne over het voorkomen van lichamelijke over- en onderbelasting. Deze campagne wordt georganiseerd in samenwerking met de Europese campagne Healthy Workplaces Lighten the Load.

Op woensdag 28 oktober 2020 wordt van 10.00 – 12:00 uur een online kick-off bijeenkomst georganiseerd met staatssecretaris Bas van ’t Wout van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meld u hier aan indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen. Wees u snel!

Neem voor meer informatie contact op met:
Ton Durieux
Enterprise Europe Network
+31 (0)6 11 7 11 030
ton.durieux@rvo.nl