Europese Commissie evalueert het nieuwe wetgevingskader industriële producten (NKW). En u mag imput leveren!

Tags

,

Het nieuwe EU-wetgevingskader voor industrieproducten (NWK) is bedoeld om bij te dragen aan de interne markt door verbetering van het markttoezicht op producten en de conformiteitsbeoordeling daarvan. De Europese Commissie evalueert het NKW en roept via een openbare raadpleging ondernemers op om commentaar te leveren.

Welke doelgroepen?

De openbare raadpleging staat open voor fabrikanten en andere marktdeelnemers die verplichtingen hebben op grond van één of meer van de 23 wetteksten die zijn afgestemd op het NWK. Deze wetteksten eisen o.a. dat producten voldoen aan CE-markering.

Niet alleen ondernemers, maar ook markttoezicht- en handhavingsautoriteiten, notified bodies, keuringsinstanties en verenigingen van belanghebbenden of deskundigen op het gebied van EU-productwetgeving mogen reageren op de openbare raadpleging.

Waarom deze raadpleging?

De evaluatie spitst zich toe op nieuwe elementen die door het NWK zijn ingevoerd. Dit zijn o.a. de gemeenschappelijke structuur van conformiteitsbeoordelingsmodules en het nieuwe accreditatiekader voor notified bodies.

Daarnaast heeft de evaluatie betrekking op de bredere context van de prestaties van het NWK en op de voortdurende relevantie en geschiktheid ervan voor de digitale en groene transitie (circulaire economie).

Verder wordt in de evaluatie wordt nagegaan of het NWK in staat is gebleken om in te spelen op recente markttendensen en andere ontwikkelingen, waaronder aanpassingen nadat producten in de handel zijn gebracht. Denk daarbij aan software-updates en upgrades, kunstmatige intelligentie, machine learning, renoveren en herfabricage.

Vult u de vragenlijst in

U kunt tot uiterlijk 7 maart 2022 meedoen aan deze openbare raadpleging door de online vragenlijst in te vullen op webpagina Industriële producten – evaluatie van het nieuwe wetgevingskader van de Europese Commissie.

Om redenen van transparantie vraagt de Commissie dat organisaties en bedrijven die deelnemen aan openbare raadplegingen, zich inschrijven in het transparantieregister van de EU.

… of laat u interviewen

Parallel aan de openbare raadpleging wil de Commissie ondernemers interviewen die bereid zijn hun visie te geven op het NWK. De interviews worden afgenomen door het Centre for Strategy and Evaluation Services (CSES). Hebt u belangstelling hiervoor? Stuur dan een bericht aan Mr. Mark Whittle van CSES.

Meer informatie

Ton Durieux
Enterprise Europe Network
+31 6 11711030
ton.durieux@rvo.nl

Online consultatie Europese Commissie: CAO’s voor ZZP’ers – toepassingsgebied EU-mededingingsregels. Laat uw stem horen!

Tags

, ,

De Europese Commissie heeft een initiatief gelanceerd dat moet waarborgen dat EU-mededingingsrecht geen obstakel vormt voor CAO’s die gericht zijn op verbetering van de arbeidsomstandigheden van ZZP’ers. Tegelijkertijd moet dit initiatief waarborgen dat consumenten en MKB-bedrijven blijven profiteren van concurrerende prijzen en innovatieve bedrijfsmodellen, ook in de digitale economie.

Het initiatief beoogt dit doel te bereiken door de toepasselijkheid van het EU-mededingingsrecht op collectieve onderhandelingen door ZZP’ers te verduidelijken. De Commissie houdt daarom een openbare raadpleging (consultatie) om te polsen naar de standpunten van alle stakeholders over de verschillende beleidsopties van dit initiatief en de te verwachten gevolgen daarvan.

Tot de stakeholders behoren m.n. ZZP’ers, ondernemingen en ondernemersverenigingen, vakbonden en werkgeversorganisaties; nationale mededingingsautoriteiten en andere overheidsinstanties, consumenten; academici gespecialiseerd in mededingingsrecht en/of arbeidsrecht, en juridisch-economische adviseurs.

Wilt u meedoen aan deze consultatie? Vul dan vóór 28-05-2021 de online vragenlijst in op webpagina Collective bargaining agreements for self-employed – scope of application EU competition rules van de Europese Commissie.

Vragenlijsten zijn niet altijd beschikbaar in alle officiële talen in de EU, maar u mag altijd reageren in de Nederlandse taal.

Om redenen van transparantie vraagt de Commissie dat u zich bij deelname aan deze of andere consultaties inschrijft in het transparantieregister van de EU.

Webinar ‘UKCA marking requirements for exporting goods to the UK’ op 20 mei 2021

Tags

, ,

Exporteert u producten naar het Verenigd Koninkrijk (VK) met een CE-markering? Weet dan dat u vanaf 1 januari 2022 een UKCA-markering moet aanbrengen op uw producten. De CE-markering geldt dan niet meer in het VK.

Enterprise Europe Network Vlaanderen organiseert in samenwerking met Enterprise Europe Network in Nederland en in Luxemburg een webinar om ondernemers inzicht te geven in de wettelijke verplichtingen rondom UKCA-markering. Voor deelname aan het webinar zijn geen kosten verbonden.

Het webinar wordt ondersteund door de Britse ambassade in Brussel, het Department for International Trade Belgium eveneens in Brussel en het Department for Business, Energy & Industrial Strategy van de Britse overheid.

De sessie vindt plaats op donderdag 20 mei van 10:00 tot 11:00 uur waarbij het Engels de voertaal is.

Aan bod komen de volgende onderwerpen:

  • Verplichtingen voor bedrijven die vanaf 1 januari 2022 exporteren vanuit de EU naar het VK;
  • De UKCA-markering;
  • Het aanwijzen van een gemachtigde vertegenwoordiger in het VK;
  • De eisen voor conformiteitsbeoordeling.

De sprekers zijn:

  • Ilke Bliki, Enterprise Europe Network Flanders | Flanders Investment & Trade;
  • Mathieu Vanoverberghe, British Embassy Brussels, Department for International Trade;
  • Charlotte Dickin, Senior Policy Advisor, Department for Business, Energy & Industrial Strategy

U kunt zich uiterlijk tot en met 17 mei aanmelden via webpagina Webinar UKCA marking requirements for exporting goods to the UK van het Enterprise Europe Network Vlaanderen.

Klik onderaan deze webpagina op “Register here” en selecteer op het online inschrijfformulier als Nederlandse ondernemer de optie “Nee” bij de vraag: “Ik ken mijn ondernemingsnummer: Ja | Nee”.

Hebt u nu al specifieke vragen over UKCA-markering? Stelt u deze dan alvast in het veld “Vragen of Opmerkingen” van het online inschrijfformulier.

Stel uw vragen over het UKCA webinar aan Ilke Bliki, telefoon +32 2 5048821, e-mail ilke.bliki@fitagency.be

Ambtelijke hindernissen bij zakendoen in de EU en hoe SOLVIT Nederland u daarbij kan helpen

Tags

, , ,

Loopt u als ondernemer aan tegen problemen op de Europese interne markt? Of hebt u een meningsverschil met een overheidsinstantie in een ander EU-land over de interpretatie van Europees recht? SOLVIT kan uitkomst bieden en via haar netwerk uw zaak aankaarten bij de betreffende overheidsinstantie. Hoewel u ook als burger terecht kunt bij SOLVIT, gaat dit artikel over wat SOLVIT kan doen voor u als ondernemer. De dienstverlening is gratis.


Wat is SOLVIT?

Lees verder

EC wil input voor richtsnoeren uitvoering Art. 4 nieuwe EU-verordening markttoezicht en conformiteit van producten. Deadline: 14-04-2020!

Tags

, , ,

Blue guide 2016De Europese Commissie wil feedback van ondernemers over richtsnoeren voor de implementatie van artikel 4 van Verordening (EU) 2019/1020 betreffende markttoezicht en de conformiteit van producten.
Lees verder

DOET en Enterprise Europe Network versterken samenwerking elektrisch vervoer

Tags

,

De Dutch Organisation for Electric Transport (DOET) en het Enterprise Europe Network (EEN) werken voortaan nauwer samen. Op 13 januari 2020, tijdens de DOET Branche Laadinfrastructuur-bijeenkomst in Utrecht, tekenden Michel van der Lindert (namens DOET) en Rebecca van Leeuwen (namens EEN) de samenwerkingsovereenkomst.

Lees verder

Hoe vind ik een geschikte partner voor een Eureka Eurostars subsidie project?

Eén van de subsidie instrumenten van Eureka is Eurostars. Deze subsidie stimuleert high tech onderzoeks- en ontwikkelings werk bij MKB bedrijven. Sinds 2014 zijn binnen het Eurostarsprogramma 86 Nederlandse hightech MKB bedrijven gefinancierd. In totaal ontvingen de bedrijven € 24,4 miljoen aan subsidie voor hun innovatie samenwerkingsprojecten. Daarmee is voor € 83,7 miljoen aan Nederlandse Research en Development (R&D) gerealiseerd. Meer dan de helft van de projecten betrof innovaties op het gebied van ICT en gezondheidszorg. Lees verder