Taiwanese ondernemers zoeken Nederlandse Handelspartners

Tags

, ,

banner-taiwan

Taiwan is in omvang te vergelijken met Nederland en wil van een maakindustrie overgaan naar een industrie gedreven door leiderschap in technologie en toegevoegde waarde. Dit biedt veel kansen voor internationale samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie en R&D. Lees verder

Braziliaanse ondernemers zoeken Nederlandse Handelspartners

Tags

, , ,

BrazilieBrazilië is de grootste economie in Latijns-Amerika. Vooral de agrosector, mijnbouw en dienstverlenende sector zijn goed ontwikkeld. Ook de energiesector speelt een steeds belangrijkere rol.

Met ongeveer 200 miljoen inwoners biedt de Braziliaanse markt veel kansen voor Nederlandse ondernemers. De middenklasse is toegenomen maar de grote inkomensverschillen bestaan nog steeds. De nieuwe middenklasse is de basis van de groeiende consumentenmarkt.

Lees verder

De Europese Commissie zoekt business coaches die MKB’s kunnen begeleiden tijdens de uitvoering van hun MKB Instrument project

Tags

, , , ,

A

Het MKB Instrument is een specifiek financieel instrument binnen H2020 voor het MKB en heeft als doel vernieuwende ideeën om te zetten in concrete, innovatieve oplossingen met een Europese impact.  Hiertoe kent het MKB Instrument drie fasen: haalbaarheid, demonstratie en commercialisatie.
Lees verder

Europese bedrijven zoeken Nederlandse partners voor Eurostars subsidie.

Tags

, , ,

MKB bedrijven die technologie voor nieuwe producten, processen of diensten ontwikkelen en daarbij samenwerken met partners in andere landen kunnen gebruikmaken van Eurostars. Met Eurostars stimuleren het ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie het onderzoekuitvoerende mkb om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Het doel is snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven.

De eerstvolgende deadline voor indienen voor de Eurostars subsidie is 15 september 2016. U heeft dus nog maar kort de tijd om zelf een aanvraag te schrijven of te reageren op een verzoek van één van de onderstaande partijen die nog een partner zoeken om hun aanvraag compleet te maken. Lees verder