Online kick-off campagne: ‘Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!’

Tags

, , ,

Datum: woensdag 28-10-2020 Tijdstip: 10.00 – 12:00 uur. Meld u hier aan!

Pijn in uw rug door te zwaar te tillen? Of juist pijn aan uw nek door te vaak dezelfde beweging te maken? Ieder jaar tellen we 113.000 werknemers met een beroepsziekte die veroorzaakt wordt door een te hoge lichamelijke belasting tijdens het werk. In Nederland hebben daardoor naar schatting in totaal 460.000 mensen een beroepsziekte aan het bewegingsapparaat. Voor een groot deel betreft het aandoeningen aan arm, nek, schouder en rug.

Naast het persoonlijk leed zijn de maatschappelijke kosten groot. Het verzuim door klachten aan het bewegingsapparaat leidt jaarlijks tot 7 miljoen verzuimdagen. De kosten van dit werkgerelateerde verzuim bedragen per jaar ongeveer 1,5 miljard euro. Preventie van klachten door lichamelijke belasting is dus van groot belang. Het levert niet alleen behoud van goede gezondheid en betere inzetbaarheid van werknemers op, het beperkt ook de verzuimkosten en arbeidsongeschiktheid.

Om hier aandacht voor te vragen starten het Programma Preventie Beroepsziekten van het ministerie van SZW en Focal Point Nederland (FOP) vanaf oktober 2020 – samen met sectoren waar veel fysiek werk voorkomt – een campagne over het voorkomen van lichamelijke over- en onderbelasting. Deze campagne wordt georganiseerd in samenwerking met de Europese campagne Healthy Workplaces Lighten the Load.

Op woensdag 28 oktober 2020 wordt van 10.00 – 12:00 uur een online kick-off bijeenkomst georganiseerd met staatssecretaris Bas van ’t Wout van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meld u hier aan indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen. Wees u snel!

Neem voor meer informatie contact op met:
Ton Durieux
Enterprise Europe Network
+31 (0)6 11 7 11 030
ton.durieux@rvo.nl

EC wil input voor richtsnoeren uitvoering Art. 4 nieuwe EU-verordening markttoezicht en conformiteit van producten. Deadline: 14-04-2020!

Tags

, , ,

Blue guide 2016De Europese Commissie wil feedback van ondernemers over richtsnoeren voor de implementatie van artikel 4 van Verordening (EU) 2019/1020 betreffende markttoezicht en de conformiteit van producten.
Lees verder

DOET en Enterprise Europe Network versterken samenwerking elektrisch vervoer

Tags

,

De Dutch Organisation for Electric Transport (DOET) en het Enterprise Europe Network (EEN) werken voortaan nauwer samen. Op 13 januari 2020, tijdens de DOET Branche Laadinfrastructuur-bijeenkomst in Utrecht, tekenden Michel van der Lindert (namens DOET) en Rebecca van Leeuwen (namens EEN) de samenwerkingsovereenkomst.

Lees verder

Hoe vind ik een geschikte partner voor een Eureka Eurostars subsidie project?

Eén van de subsidie instrumenten van Eureka is Eurostars. Deze subsidie stimuleert high tech onderzoeks- en ontwikkelings werk bij MKB bedrijven. Sinds 2014 zijn binnen het Eurostarsprogramma 86 Nederlandse hightech MKB bedrijven gefinancierd. In totaal ontvingen de bedrijven € 24,4 miljoen aan subsidie voor hun innovatie samenwerkingsprojecten. Daarmee is voor € 83,7 miljoen aan Nederlandse Research en Development (R&D) gerealiseerd. Meer dan de helft van de projecten betrof innovaties op het gebied van ICT en gezondheidszorg. Lees verder

Handelsmissie Noord-Duitsland

Tags

, , , , , , , , , ,

Van 19 tot en met 23 mei vond een Nederlandse handelsmissie op het gebied van scheeps- en jachtbouw plaats naar Noord-Duitsland. Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, leidde de handelsmissie. De missie liep parallel aan het werkbezoek dat Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brachten aan de deelstaten Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg. Onderdeel van de missie was een matchmaking door Enterprise Europe Network.

Lees verder